“Minu Jakuutia” autor Tallinna keskraamatukogus

Kolmapäeval, 28. mail kell 17.30 kohtub “Minu Jakuutia” autor Aimar Ventsel Tallinna keskraamatukogus võõrkeelse kirjanduse osakonna saalis (Liivalaia 40) lugejatega. Tegemist on vestlusõhtuga võõrkeelse kirjanduse osakonna reisiraamatuid tutvustavast sarjast “Raamatuga ümber ilma”.

Vestlusõhtu “Minu Jakuutia” autoriga

jakuutia

“Minu Jakuutia” autori loeng

Neljapäeval, 3. oktoobril kell 17.00 räägib raamatu “Minu Jakuutia” autor Aimar Ventsel Pärnu keskraamatukogu suures saalis Jakuutia muusikast, kultuurist ja traditsioonidest.

Aimar Ventsel tutvustab Jakuutiat ja jakuute järgmiselt: “Jakuudid on Venemaa Kaug-Idas juba tsaariajast mänginud tähtsat rolli, nad on läbi aegade olnud keskvõimu ja kohalike rahvaste vahendajad. 1920ndail käivitus jakuutide seas moderniseerumisprotsess koos omakeelse kirjanduse, teaduse ja kunsti loomisega. Minu ettekanne keskendub jakuudi nüüdisaegsele muusikale. Jakuudi muusika on läbi aegade adapteerinud helisid ja tehilisi vahendeid muudest kultuuridest, viimasel ajal moodsast lääne kultuurist. Sellest hoolimata esitavad jakuudid muusikat, mida nad ise kirjeldavad kui “traditsiooniline muusika”. Ettekandes näidatakse rohkesti videoid ja pilte ning mängitakse erinevaid muusikastiile selgitamaks, kuidas jakuudid mõisted “nüüdisaegne” ja “traditsiooniline” kokku viivad. Lühidalt peatun ma ka sellel, kuidas mõjutavad poliitilised protsessid Jakuutias muusika arengut.”

Aimar Ventsel lõpetas 1993. aastal Tartu ülikooli etnoloogia ja ajaloo erialal. Doktorikraadi kaitses 2005 Halles Martin Lutheri ülikoolis ja Max Plancki Sotsiaalantropoloogia Instituudis väitekirjaga “Põhjapõder, kodukoht ja ühiskäendus: sugulussidemed ja omandisuhted Siberi külas”. Alates 2003. aastast on lugenud TÜs loenguid etnoloogia erialal; 2009. aastast on töötanud lektori ja vanemteadurina. Peamisteks uurimisteemadeks on majandus- ja juriidiline antropoloogia, muusikakultuurid, identiteediprotsessid ja omandisuhted muusikaäris. Töötab ka Raadio 2 DJna.

Ilmus “Minu Jakuutia”

Nüüd nii meie kontoripoes, e-poes ja raamatupoodides üle Eesti: Aimar Ventseli “Minu Jakuutia”.