Tuglase Seltsi ajakirjas 5/2010 räägib Epp Petrone „Minu…”-sarjast