Toomas Vint Nirti raamatust „Ja anna meile andeks meie võlad…”