Tartu Ülikooli Eetikakeskus ja Vabariigi Presidendi Mõttekoda on välja kuulutanud Oma Lugude kirjatalgud „Eesti ustest – sisse, välja”.