Naistelehes kirjutatakse Manona Parise „Minu Moskva” esitlusest (lk 13)