Helen Peterson kirjutab Eesti Naises „Paleontoloogi päevaraamatu” autorist Kristiina Ehinist