Eesti Päevaleht avaldas katkendi Nasta Pino raamatust „Seal, kus rukkiväli”