Eesti Päevaleht avaldas katkendi Kati Murutari raamatust „Projektilaps Pärnust”