Eesti Päevaleht avaldas katkendi Hille Karmi raamatust „Taevas ja Maa”