Eesti Päevalehes on katkend Mika Keräneni „Minu Supilinnast”