Eesti Päevalehes on katkend Mare Grau „Võõramaalasest”