Eesti Päevalehes on katkend Liina Oru „Minu Surinamest”