Eesti Päevalehes on katkend Ivo Tšetõrkini „Minu Amazonasest”