Eesti Päevalehes on katkend Helmi Vela ja Katrin Buchanani „Minu Albaaniast”