Eesti Päevalehes on katkend Eeva Kauna „Minu Indiast”