Delfi Naistekas on katkend Malle Koido “Minu Rio de Janeirost”