Blogis Loetu kaja mõtiskletakse Marge Salumäe raamatu “Meie kitsed” üle