Asymptote’i kirjandusajakirja lehel on ingliskeelne katkend Andrei Hvostovi