Jüri Pino Postimehes Kristo Palsi raamatust “Missioonisõdurina Aafrikas”