Eesti Päevalehes on katkend Eia Uusi „Minu Prantsusmaast”